Kinnisvara dokumentatsiooni korrastamine

Aitame vajadusel seadustada objekti, valmistame ette kõik vajalikud dokumendid ehitus- ja, kasutusloa saamiseks, korrastame objekti andmeid erinevates kinnisvararegistrites (Ehitusregister, Kinnistusraamat)